Wijk plattlägger, stensätter, bygger murar och altaner, schaktar och anlägger trädgårdar.